Käyttöehdot

#HYLO-MOBIILISOVELLUKSEN BETA-VERSION KÄYTTÖEHDOT

SOPIMUKSEN OSAPUOLET

Kiitos kun käytät #Hylo-mobiilisovellusta. Nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) koskevat Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen (”Paikkatietokeskus”) tuottama #Hylo-mobiilisovelluksen (”Sovellus”) käyttöä. Käyttöehdot sitovat sinua ja sisältävät tärkeää tietoa sinun (”Käyttäjä”) ja Paikkatietokeskuksen oikeuksista ja velvollisuuksista, joten pyydämme sinua perehtymään niihin tarkoin.

Paikkatietokeskus on valtion laitos ja sen y-tunnus on (0245954-4). Paikkatietokeskuksen yhteystiedot ovat Geodeetinrinne 2, 02430 Masala Suomi, hylo at mygeotrust piste org. Käyttämällä sovellusta hyväksyt nämä ehdot.

Paikkatietokeskus voi muuttaa Sovellukseen liittyviä ehtoja. Tällöin uusista ehdoista tiedotetaan Sovelluksessa. Sovelluksen käytön jatkaminen julkaisun jälkeen osoittaa, että olet hyväksynyt muutetut ehdot sellaisenaan. Sopimus on voimassa kunnes Paikkatietokeskus tai Käyttäjä erikseen irtisanoo sen. Voit sähköpostilla pyytää ylläpitoa poistamaan käyttäjätilisi, irtisanoaksesi sopimuksen.

SOVELLUS

Sovellus toimii eräänlaisena alueen ilmoitustauluna, mistä kuka tahansa voi löytää ja jakaa itseään kiinnostavia asioita. Sovelluksessa käyttäjä voi luoda ja tallettaa profiiliinsa itselleen tärkeitä alueiden nimiä sekä mielenkiinnon kohteita (esim. #urheilu, #leivonta). Käyttäjä voi julkaista palvelussa geonoteja, jotka muodostuvat ilmoituksen, johon merkitään käyttäjän nimimerkki, käyttäjän kirjoittama otsikko ja sisältö, geonoten luontiajankohta, geonoten sijainti (käyttäjä valitsee kartalta) ja mahdollisesti käyttäjän lisäämä valokuva. Käyttäjä voi myös merkitä geonoteja mielenkiintoisiksi ja kommentoida niitä.

KÄYTTÄJÄTILIT JA TARVITTAVAT TIEDOT

Jotta voit käyttää Sovellusta, sinun tulee rekisteröidä ja ylläpitää henkilökohtaista käyttäjätiliä (”Tili”). Tilin rekisteröinti vaatii tiettyjen henkilötietojen luovuttamisen Paikkatietokeskukselle. Tarvittavia tietoja ovat nimimerkkisi, sähköpostiosoitteesi ja ilmoitus siitä, että olet yli 16-vuotias tai sinulla on vanhempien antama lupa sovelluksen käyttöön. Suostut ylläpitämään oikeita ja ajankohtaisia tietoja Tililläsi. Olet vastuussa kaikesta Tililläsi tehdystä toiminnasta, ja suostut ylläpitämään Tilisi käyttäjänimen ja salasanan turvallisuutta. Sähköpostiosoitteellasi sinun on mahdollista palauttaa salasanasi tai irtisanoa tilisi.

PAIKKATIEDOT

Sovelluksen hyödyntäminen edellyttää sijaintitietojen käsittelyä. Käyttääkseen sovellusta käyttäjän tulee asentaa ja hyväksyä MyGeoTrust -paikannussovellus. Kaikki Sovelluksessa tapahtuva paikannustietojen käsittely ja tallennus tapahtuu MyGeoTrust paikannussovelluksessa, missä tietoja käsitellään valitun yksityisyystason perusteella.

Jos pyydät ylläpitoa poistamaan käyttäjätunnuksesi Sovelluksesta, kaikki tekemäsi geonotet poistuvat palvelusta. MyGeoTrust palvelimelle kerätyt anonyymit sijaintitiedot jäävät palvelimelle, mutta niitä ei voida yhdistää henkilöösi.

TIETOJEN LUOVUTUS KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Geonotet ja niiden kommentit näkyvät julkisesti #hylo-palvelussa kaikille sovelluksen käyttäjille. Geonoteissa näkyy tekijän käyttäjänimi, joten tässä suhteessa paikannustietokin on julkinen. Palvelimelle talletettuja käyttäjänimeen yhdistettyjä paikkatietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. GeoTrust saattaa luovuttaa anonymisoituja ja yhdisteltyjä tietoja kolmansille osapuolille demograafiseen profilointiin, ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. Kuten esimerkiksi. mikä on ollut jonkun alueen suosituin kiinnostuksen kohde lähiaikoina. Anonyymeillä tiedoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä paikkatietoja, joista ei voida tunnistaa ketään tai paikkatietoja, joiden käsittelyn tarkoituksena ei ole henkilön tunnistaminen. Käyttäjän profiiliin talletetut tiedot näkyvät vain käyttäjälle itselleen.

KÄYTTÄJÄN EDELLYTYKSET JA KÄYTTÖTAPA

Käyttäjän tulee olla vähintään 16-vuotias. Alle 16 ikäisen käyttäjän tulee hankkia huoltajan suostumus käyttääkseen sovellusta. Tiliä ei voi luovuttaa tai siirtää toiselle henkilölle. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Sovellusta vain näiden Käyttöehtojen ja soveltuvien lakien ja säädösten mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Sovellusta tavalla, joka aiheuttaisi haittaa tai vahinkoa kolmannelle osapuolelle.

VERKON JA LAITTEIDEN KÄYTTÖ

Sovelluksen käyttö edellyttää yhteensopivaa laitetta ja toimivaa Internet-yhteyttä. Käyttäjä vastaa yksin kaikista Sovelluksen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista mukaan lukien Käyttäjän Internet-yhteyden tai teknisten laitteiden käytön aiheuttamista kustannuksista. Käyttäjä on vastuussa sovelluksen käyttöön ja päivittämiseen vaadittaman laitteiston tai laitteiden hankinnasta ja päivittämisestä. Paikkatietokeskus ei takaa, että sovellus tai mikään sen osa toimii millään tietyllä laitteella tai laitteistolla.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Käyttäjä vastaa palveluun toimittamansa sisällön lainmukaisuudesta. Käyttäjä vastaa tuottamansa Sisällön immateriaali- ja muista oikeuksista suhteessa kolmansiin. Paikkatietokeskus ei ole vastuussa palvelun käyttäjien luomasta sisällöstä tai sen käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Ylläpitäjällä on oikeus poistaa kävijöiden lähettämä aineisto Sovelluksesta.

Sovelluksen sisällön immateriaalioikeudet kuuluvat niiden oikeudenhaltijoille. Käyttäjä luovuttaa Paikkatietokeskukselle sovelluksen toiminnan kannalta tarpeelliset käyttöoikeudet aineistoon, jota hän siihen lataa.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Sovellusta tarjotaan sellaisenaan ja siten kuin se on saatavilla. Ellei sovellettavasta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Paikkatietokeskus ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka mahdollisesti aihetuvat Sovelluksen käytöstä tai sen käytön estymisestä mistä tahansa syystä. Paikkatietokeskus ei vastaa Sovelluksen käytön Käyttäjän laitteille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Paikkatietokeskus ei vastaa Sovelluksen käyttäjien tai muiden kolmansien mahdollisesti tekemistä immateriaali- tai muiden oikeuksien loukkauksista. Ota yhteyttä hylo at mygeotrust piste org, mikäli epäilet oikeudenloukkausta.

SOVELLETTAVA OIKEUS

Näihin Ehtoihin sovelletaan yksinomaan Suomen lainsäädäntöä, pois sulkien sen lainvalintaperiaatteita koskevat säännöt. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä johdu muuta, kaikki Sovellukseen, sen käyttöön ja tähän Sopimukseen liittyvät riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

YHTEYSTIEDOT

Mikäli sinulla on kysymyksiä näihin käyttöehtoihin liittyen, ota yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteessa hylo at mygeotrust piste org

 

Tietosuojaseloste

MAANMITTAUSLAITOKSEN PAIKKATIETOKESKUKSEN TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste (”Tietosuojaseloste”) koskee Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksen (”Paikkatietokeskus”) tuottamien MyGeoTrust- ja #HyLo mobiilisovellusten (”Sovellukset”) käyttöä. Paikkatietokeskus kerää, tallentaa ja käyttää henkilötietojasi tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti rekisterinpitäjänä.

Paikkatietokeskus on valtion laitos ja sen y-tunnus on (0245954-4). Paikkatietokeskuksen yhteystiedot ovat Geodeetinrinne 2, 02430 Masala Suomi.

Tietosuojaselostetta ja rekisteröidyn oikeuksia koskevissa kysymyksissä ja tiedusteluissa voit halutessasi olla yhteydessä meihin sähköpostilla osoitteeseen hylo at mygeotrust piste org.

Käyttämällä sovelluksia annat suostumuksesi käsitellä, hyödyntää ja luovuttaa henkilötietojasi tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti. Jos et hyväksy tätä Tietosuojaselostetta, niin älä asenna tai käytä Sovelluksiamme. Paikkatietokeskus pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen, jolloin uusista ehdoista tiedotetaan Sovelluksessa. Palveluiden käyttämisen jatkaminen tarkoittaa, että olet hyväksynyt Tietosuojaselosteeseen tehdyt muutokset.

MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN JA MIKÄ ON HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Jotta voit käyttää Sovelluksia, sinun tulee rekisteröidä ja ylläpitää henkilökohtaista käyttäjätiliä (”Tili”). Tilin rekisteröinti vaatii tiettyjen henkilötietojen luovuttamisen Paikkatietokeskukselle. Tarvittavia tietoja ovat etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoitteesi. Olet vastuussa Tilisi käyttäjänimen ja salasanan turvallisuudesta.

Tietoja kerätään, jotta käyttäjät voidaan tunnistaa ja heille voidaan esittää heitä kiinnostavaa sisältöä palvelussa. Tietoja voidaan myös käyttää anonyymisti kuvaamaan tiettyjen maantieteellisten alueiden ominaisuuksia.

MITEN TIETOJA KERÄTÄÄN

Kaikki tiedonsiirto on salattua. Sovellus voi kerätä käyttäjän paikannustietoja ja WLAN –asemien signaalinvoimakkuustietoja (”Tieto”) sekä tallettaa ne palvelimelle. Käyttäjä päättää, mitä Tietoja talletetaan ja kuka voi nähdä Tietoja.

YKSITYISYYSTASOT

Tietoja käsitellään Käyttäjän valitseman yksityisyystason mukaan. Yksityisyystasot ovat:

Stealth”: Mitään ei talleteta.

Anonymous Contributor: Tiedot talletetaan palvelimelle. Tunnistetietoja ei talleteta.

Personalized Contributor: Tiedot talletetaan palvelimelle tunnistetietojen kanssa. Muut käyttäjät eivät näe Tietoja. MyGeoTrust -operaattori ja kolmannet osapuolet voivat nähdä tiedot, mutta vain anonymisoidussa muodossa.

Public Contributor: Kuten ”Personalized Contributor”, mutta myös muut käyttäjät voivat nähdä Tiedot.

PAIKKATIEDOT

Paikkatietokeskus voi kerätä ja käsitellä paikkatietojasi tarjotakseen sijaintiisi perustuvia palveluja. Paikkatietoja käsitellään ja tallennetaan vain sen ajan, jonka paikkatietoihin liittyvien Palveluiden tarjoaminen edellyttää.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN

Palvelimelle talletettuja käyttäjänimeen yhdistettyjä Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Paikkatietokeskus saattaa kuitenkin luovuttaa anonymisoituja ja yhdisteltyjä tietoja kolmansille osapuolille demograafiseen profilointiin, ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. Anonyymeillä tiedoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä paikkatietoja, joista ei voida tunnistaa ketään tai paikkatietoja, joiden käsittelyn tarkoituksena ei ole henkilön tunnistaminen

MUUT KÄYTTÄJÄT

Käyttäjän profiiliin talletetut tiedot näkyvät vain käyttäjälle itselleen. Tietyt Sovellusten ominaisuudet voivat kuitenkin yhdistää sinut muihin käyttäjiin. Esimerkiksi #HyLo Sovelluksen Geonoteissa näkyy tekijän käyttäjänimi, joten tässä suhteessa paikannustietokin on julkinen. Palvelimelle talletettuja käyttäjänimeen yhdistettyjä paikkatietoja ei kuitenkaan luovuteta kolmansille osapuolille.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA PAIKKANSAPITÄVYYS

Paikkatietokeskus säilyttää keräämänsä tiedot niin kauan kuin tietojen säilyttäminen on tarpeellista tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten perusteella, ellei lainsäädäntö edellytä tai salli pidempää säilytysaikaa. Tämän jälkeen Paikkatietokeskus poistaa kohtuullisen ajan kuluessa kaikki edellä mainitut hallussaan olevat tiedot. Paikkatietokeskus ei voi oma-aloitteisesti varmistaa henkilötietojen paikkansapitävyyttä.

Mikäli jostakin syystä huomaat, että sinun tietosi ovat vanhentuneet tai eivät pidä paikkaansa, sinulla on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Ota silloin yhteyttä meihin ositteeseen hylo at mygeotrust piste org.

TIETOTURVA

Paikkatietokeskus pitää yllä tarkoituksenmukaisia turvatoimia varmistaakseen hallussaan olevan henkilötietojen turvallisuuden, loukkaamattomuuden ja yksityisyyden.

LASTEN YKSITYISYYS

Käyttäjän tulee olla vähintään 16-vuotias. Alle 16 ikäisen käyttäjän tulee hankkia huoltajan suostumus käyttääkseen sovellusta.

SOVELLETTAVA OIKEUS

Näihin Ehtoihin sovelletaan yksinomaan Suomen lainsäädäntöä, pois sulkien sen lainvalintaperiaatteita koskevat säännöt. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä johdu muuta, kaikki Sovellukseen, sen käyttöön ja tähän Sopimukseen liittyvät riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

YHTEYSTIEDOT

Mikäli sinulla on kysymyksiä näihin käyttöehtoihin liittyen, ota yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteessa hylo at mygeotrust piste org